Vad vi gör

Vi främjar träning som lockar fram det entreprenöriella geniet hos barn och vuxna. Vi erbjuder entreprenöriella och värdeskapande utbildningar och ledarskapsträning för lärare. Vi främjar forskning inom entreprenöriellt och värdeskapande lärande. Vi interagerar med andra stiftelser och organisationer nationellt och internationellt. Vi delar ut stipendier till individer och organisationer.

Stiftelsen är politiskt och religiöst obunden.


PEDAGOGISKA ARBETSSÄTT

1. Förskolor med 3-språkighet. Förskolor där barnen har möjlighet att lära sig tre språk innan sex års ålder. Engelska och två andra språk.

2. On-screen Right Brain – Left Brain Learning. Effektivt klassrum on-screen learning, som gör att alla elever uppmärksammas på läroplanen. 

3. Individuell baccalaureate (IB) on-line program där vissa elever kan påverka inlärning och tempo. 

4. Anpassade lär-grupper efter elevernas kunskapsnivå. Elever, oavsett ålder, lär tillsammans med andra elever utifrån kunskapsnivå för att optimera stimulans och uppmärksamhet för lärande. 

5. Språkverkstäder för flerspråkighet. Engelska är huvudspråket och arabiska, mandarin, ryska och andra språk är tillgängliga för alla. Elever kommer att kunna bidra till andra elever, genom sitt eget modersmål.

6. Entreprenöriell träning och konsultationer för varje elev och lärare. Facilitering som stärker dialog och självkänsla för att locka fram de unika, entreprenöriella talangerna hos elever och lärare.

7. Individuellt stöd för att minimera avhopp, så kallade drop-outs. Elever som inte når sina formulerade mål, får möjlighet att omformulera sina mål och ett nytt stärkande sammanhang för att nå dem. 


Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Mer information. Ok!